14.03.2017

Sosialt årshjul for Haukerød skole finner du her.


24.08.2016

Foreldrekontaktene ved Haukerød skole er kontaktleddet mellom foreldrene i klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). De er bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og har følgende oppgaver: Foreldrekontaktenes oppgaver

Foreldreutvalget for grunnopplæringen har laget en ABC for foreldrekontakter og en Foreldreplakat.

 03.04.2016

FAU har utarbeidet retningslinjer for bruk av sosiale medier

11.11.2015
FAU er nå organisert som en forening. Les vedtektene her.

20.10.2015
FAU følger opp nærmiljøet brev til kommunen angående trafikksituasjonen rundt skolen. I et eget brev kommer FAU med konkrete tiltak.
Les brevet her. 

16.09.2015
Haukerøddagen 2016 arrangeres lørdag 28. mai kl. 14.00.
Foreldre fra 3. og 4. trinn har ansvaret og FAU vil koordinere og veilede.
Følg arrangementet på Facebook her.

16.09.2015
FAU Haukerød gikk nattravn. Les mer her.