Møter

Møtekalender 2018-2019

20/11-18 Styremøte kl. 1900

8/1-19 Styremøte kl. 1800 Foreldrekontakter kl. 1900

19/2-19 Styremøte kl. 1900

28/3-19 Styremøte kl. 1800 Foreldrekontakter kl. 1900

7/5-19 Styremøte kl. 1900